Dr. Nagy Elek László †

Életrajzi adatok

 

Dr. Nagy Elek László 1947. szeptember 13-án, Püspökladányban, gazdálkodó családban született. A mezőgazdasági  tevékenység,  az állatok közelsége, az ott dolgozó állatorvosok munkája már a gyerekkortól befolyásolta továbbtanulási szándékát.

Általános és középiskolai tanulmányait Püspökladányban végezte.

1969-ben felvételizett sikeresen az Állatorvostudományi Egyetemre. Tanulmányai alatt mindig sok időt fordított arra, hogy az elméleti ismeretek mellé minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzen vidéki praxist folytató állatorvosok mellett.

Állatorvosi diplomáját 1974-ben kapta meg, „summa cum laude” minősítéssel.

Állatorvosi tevékenységét Debrecenben kezdte el, kórházi állatorvosként, a diószegi úti nagyállatkórházban, amelyet az akkoriban ritkaságnak számító Nyugati utcai kisállatkórházban  folytatott.

Több mint két évi kórházi munka után, Dr. Belle László igazgató úr  megyei szakállatorvosnak nevezte ki, a szarvasmarha egészségügy területére.

Az itt eltöltött négy éves tevékenység közben szaporodásbiológus szakállatorvosi diplomát is szerzett.

Ebben az időben az Állategészségügyi Intézetekben a hagyományos intézeti diagnosztikai munka ( korbonctan, mikrobiológia, szerológia, virológia, stb.) mellett szervezték a nem fertőző betegségek vizsgálatával foglalkozó osztályokat az országbabn, így történt ez Debrecenben is.

Mivel a szaporodásbiológiai képzés során, megszerzett ismeretek ezen a területen jobban hasznosíthatónak mutatkoztak, Dr. Hengl Rezső igazgató úr kérésére elvállalta, és öt éven át –  annak első osztályvezetőjeként – irányította a Debreceni Állategészségügyi Intézet Biokémiai és Toxikológiai osztályát.

A tevékenység döntő részét a nagy létszámú tejelő tehenészetekre vonatkozó anyagcsere profil, takarmányozási ártalmak, és hiánybetegségek, kisebb részét pedig a mérgezések vizsgálata képezte.

Dr. Páll Márton városi főállatorvos és a debreceni Béke Mgtsz. vezetése felkérésére, 1986-tól a szövetkezet üzemi főállatorvosaként végezte gyakorló állatorvosi munkáját, a rendszerváltásig.

A szövetkezet önfelszámolását követően az önállósult sertés ágazat állategészségügyi feladatait látta el, kezdetben két, a későbbiekben összesen hat telepen, 50.000 bennálló sertésre vonatkozóan.

Mindeközben, folyamatosan fenntartotta a kisállat gyógyászattal foglalkozó magánrendelőjét is. Feleségével négy gyermeket neveltek fel, valamennyien diplomások, közülük ketten lettek állatorvosok.

A szolgáltató tevékenységre 2003-ban alapították meg a most is működő NET VET Kft-t.

Az egyetem elvégzése után mindkét gyerekük állatorvos párjával érkezett vissza, így néhány év alatt öt állatorvos lett a családban.

A meglévő rendelő ennyi állatorvos számára, kevésnek bizonyult, ezért új rendelő építésébe kezdtek, amely 2006. május 02-óta működik.

2013-ban új rendelőt nyitottak, amelyben a magas színvonalú alapellátás minden feltétele biztosított.

Pályázati lehetőségek segítségével folyamatosan fejlesztették a rendelők műszer és eszköz ellátottságát.

A praxis folyamatos fejlődése szükségessé tette egy új (harmadik) rendelő megépítését, ennek a beruházásnak a befejezése ebben az évben várható.

Itt kap helyet a CT vizsgáló, a lágysebészeti műtő, onkológiai kezelő, valamint a dolgozói szociális helyiségek  kialakítása, tekintettel arra is, hogy időközben a munkatársak létszáma 25 főre emelkedett.

A rendszerváltást követően megjelent egyesületi törvény alapján, aktív részese volt az első  megyei állatorvosi kamara megszervezésének, később pedig az állatorvosi kamarai törvény alapján történő átalakításának.

A kamarai munka azóta szerves része a tevékenységének, két cikluson át volt a továbbképzésekért felelős bizottság (SZATOK) elnöke, ugyancsak két cikluson át vezette az etikai bizottság munkáját,  két cikluson át volt alelnök, és jelenleg is ezt a tisztséget tölti be, ami egyidejűleg, az országos küldött feladatainak ellátását is jelenti.

Debrecen, 2020. november 13.