Dr. Szigeti Gábor

1976-ban született Szegeden. 1995 -ben felvételt nyert az Állatorvostudományi Egyetemre. A pályaválasztásban édesapja példája is megerősítéssel szolgált, akinek révén gyerekkora óta bepillantást nyerhetett az állategészségügyi szolgálat mindennapjaiba. 2000 -ben az akkori Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi karán cum laude minősítéssel diplomázott.

A gyakornoki évét az Egyetem Sebészeti tanszékén töltötte, ahol többek között a modern sebészeti ellátás gyakorlatával ismerkedett meg. 2001-ben a Szeged melletti Sándorfalván klasszikus vegyes praxisban kezdett dolgozni, melynek során a rengeteg munka mellett folyamatosan igyekezett tovább képezni magát, szakmailag továbbfejlődni, A településen 2006-ig hatósági feladatokat is ellátott.

A csökkenő háztáji haszonállattartás mellett is 19 éve folyamatosan nagylétszámú sertéstartó  tenyésztelepeket látott el, valamint azóta is ellátója a régió egyik legnagyobb sertéshízlaló, árutermelő szövetkezetének, integrációjának.

Végzése óta nagyüzemi brojler állományok ellátója, a Hungerit Zrt. több nagy létszámú telepét felügyeli jelenleg is, az évek alatt komoly, egyedi szakmai tapasztalatot szerzett a modern baromfitartásban, a témában sok külföldi utamon is betekintést nyert a nagyüzemi baromfi egészségügybe.

Szegeden 2006-ban kisállatrendelőt nyitott. Azóta a hazai és külföldi továbbképzéseken, tanulmányutakon rendszeresen részt vesz, a XXI. századi ismeretekkel felvértezve, a legjobb tudása szerint szereti végezni munkáját minden téren. A folyamatos fejlesztésekkel sikerült elérni, hogy jelenleg 6 állatorvost foglalkoztató, a térség egyik legnagyobb forgalmú rendelőintézetét, a szegedi Vezér Állatorvosi Központot vezeti. Hisz a jó csapatmunka erejében, kiváló kollégáinak is köszönhetően továbbra is vezető szerepet töltenek be a régió állategészségügyében, felszereltségüknek, szaktudásuknak köszönhetően sok hozzájuk referált esetet igyekeznek a legjobb tudásuk szerint ellátni. Évek óta az Állatorvostudományi Egyetem gyakorlati helyeként sok állatorvostan-hallgató szakmai továbbfejlődését segíthették elő, ezúton is visszaadva a sok tudás egy részét, amelyet az Egyetemünkön megszereztek.

2008 óta nős, egy csodálatos kislány és kisfiú édesapja, akiket élete legnagyobb ajándékának, büszkeségének tekint.