Dr. Somogyi Zoltán

1992-ben született Debrecenben.

Általános- és középiskolai tanulmányait is itt végezte, majd 2011-ben felvételt nyert az Állatorvostudományi Egyetemre. Tanulmányai során 2014-ben elnyerte a legjobb vizsgázó címet gyógyszertanból, ugyanebben az évben Dr. Hajdu Gusztáv Alapítványi díjat nyert, mint évfolyamelső hallgató, majd 2015-ben Köztársasági Ösztöndíjban részesült.

Az egyetemi évek alatt nagy hangsúlyt fektetett a kutatómunkára is, melyet két TDK konferencián való részvétele bizonyít. Mindkét esetben Dr. Kovács Ferenc Professor Emeritus különdíjban részesült kiváló tanulmányi eredményei mellett végzett kutatómunkájáért.

Diplomáját 2017 februárjában vette át. Munkáját az Egyetem Gyógyszertani és Méregtani Tanszékén kezdte el tanszéki állatorvosként, majd 2017-ben felvételt nyert az Állatorvostudományi Egyetem Doktori Iskolájába, mellyel párhuzamosan egy nagy létszámú sertéstelep állatorvosa lett, melyet a mai napig ellát.

Emellett jelenleg PhD-hallgató, gyakorlatvezető, a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlésének alelnöke és az Egyetem Szenátusának tagja.