Dr. Dobos-Kovács Mihály

Dr. Dobos-Kovács Mihály 1941-ben Komáromban született. Állatorvos-doktori oklevelet 1965-ben szerzett summa cum laude. A végzést követően közvetlenül az egyetem Kórbonctani Tanszékére került gyakornokként. Néhány év után egyetemi tanársegédi munkakörbe került, és eddigi feladatai mellett, tudományos kutatómunkával kezdett foglalkozni.

1978-tól egyetemi adjunktus beosztásban dolgozott. Ettől kezdve már egyetemi órákat is tartott. 1985-1990 és 1995-2000 között (2×5 éven át) a tanszéki diagnosztikai munka felügyeletét látta el. 2001-től-2008-ig a tanszék Elektronmikroszkópos laboratóriumát vezette. A madárbetegségekkel nem csak a diagnosztikai munka során foglalkozott, hanem külön-külön a libák és a kacsák, a pulykák, és a tyúkok betegségeinek patológiája témakörökben éveken át fakultatív tantárgyakat indított és tartott.

Több egyetemi jegyzetet írt. Önállóan és társszerzőkkel, magyar és idegen nyelven, hazai és külföldi szakmai folyóiratokban összesen 94 dolgozata jent meg, illetve több könyvet is kiadott. A Baromfiágazat c. szakfolyóiratnak 1998-2008-ig főszerkesztő helyettese volt.

Évtizedeken át a Baromfi-egészségügyi Társaság tagja volt. A Társaság Kuratóriuma, a baromfibetegségek témakörében végzett munkáit elismerve, 2007-ben Derzsy Díjjal jutalmazta. 2008. október 31.-én (67 éves korában) első munkahelyéről, az akkori Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani tanszékéről (ma már Állatorvostudományi Egyetem, Patológiai Tanszék) ment nyugdíjba.

Szakmai közéleti tevékenységet „Az állatorvosok egészségéért” Alapítvány Kuratóriumának elnökeként végez. Ezt a feladatot az Alapítvány megalakulása (1995) óta, immár 21 éve látja el.