Díjak és szabályrendszer

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. az állatorvosi szakma megbecsülésére, az állatorvosi hivatás elismerésére 2010-ben díjat alapított, melyet minden évben meghatározott időpontban, a közvélemény tájékoztatásával, ünnepélyes keretek között, az alkalomhoz illő helyen ad át.

Az elismerés célja, hogy az állatorvosi munka, a hivatás, az őszinte, emberséges magatartás, a társadalomban kivívott köztisztelet, megbecsülés, hivatalosan is elismerésre és nyilvánosságra kerüljön. A díjat Magyarországon élő aktív állatorvosok részére adományozzuk.

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díjnak nem a megkülönböztetés a célja. Nem kívánunk kategóriákat felállítani, mert ugyan nehéz, szinte lehetetlen összehasonlítani a különböző területeken dolgozó állatorvosok munkáját és teljesítményét, de számunkra állatorvos, mint olyan, csak egy van. Egy az Alma mater, mert minden állatorvos ott tanult, egy helyről indult. Pontosan azt a sokszínűséget szeretnék ezzel bizonyítani, melyet az állatorvosi pályát választók is megláttak, átéltek: az élet bármerre sodorta, bármilyen irányba is terelte az életpályát, legyen az klinikai, tudományos, kutatói vagy hatósági munka, a végén, ha a hivatásról kérdezik, mindenki számára egy a felelet: állatorvos vagyok.

A kitüntetésből minden évben 1 db-ot ítél oda az erre illetékes kuratórium. Emellett külön kategóriában lehetőség van jelöltet állítani az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Életmű-díjra, az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Pályakezdő Állatorvos-díjra és a Gál Sándor Praxismenedzsment Díjra is.

A kitüntetésre csak állatorvos jelölhet és minden állatorvos jelölhető.

A jelöléseket írásban, 2023. október 4-ig kérjük beküldeni az alábbi módok valamelyikén:3

Levélben:

A letölthető jelölőlap beküldésével.
Cím: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj,
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

1. Szervező

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

2. A jelölésben résztvevő személyek

A jelölésben részt vehet minden, állatorvosi diplomával rendelkező személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: jelölő).
A jelölésben nem vehet részt, illetve nem jelölhető:

a) az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. alkalmazásában álló állatorvosi diplomával rendelkező személy

b) a bíráló bizottság tagjai

3. A jelöltállítás menete

Jelöltet állítani írásban jelölőlapon, valamint interneten keresztül itt lehet.
A pontosan kitöltött jelölőlapokat kérjük, 2023. október 4-ig beküldeni az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. címére, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj megjelöléssel.
Csak olvashatóan, pontosan, valós adatokkal kitöltött, szabályosan aláírt jelölőlap érvényes. Az aláírás nélkül beérkező jelöléseket nem áll módunkban befogadni.

A jelölés időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett üzenetek érvénytelenek, továbbá az internetes szavazatok beérkezési időpontjának meghatározásául a szerverre történő beérkezési időpontja az irányadó.

4. A jelöltállítás szabályai

a) Kategóriák meghatározása
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj: elnyerheti minden aktív állatorvos
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Életmű-díj: elnyerheti minden már nem aktív állatorvos
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Pályakezdő Állatorvos-díj: elnyerheti minden 35 évnél fiatalabb, aktív állatorvos

b) Jelöltállítás tartalmi és formai kritériumai
A jelölést szakmai indoklással kell alátámasztani, mely a jelölt szakmai pályafutását kell, hogy tartalmazza.
Minimum fél oldal terjedelemben, melyet a jelölőlapon vonalkázott hely jelöl.

5. A kiválasztás menete:

A különböző módon beérkezett jelölések (jelölőlap, internet) egy adatbázisba kerülnek, majd egy független kuratórium
dönt a díjazott személyéről.

6. Vegyes rendelkezések

A résztvevők/jelölők a bármilyen módon történő jelöléssel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos szabályzatot.

7. Adatkezelés

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli a hatályos jogszabályoknak és a jelölési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.
A jelölő hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező által megbízott adatkezelő (Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.) és ennek megbízott adatfeldolgozói a jelölés lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. A jelölők adatait a Szervező és megbízott Adatkezelője a díj odaítélését követően legfeljebb 120 napig őrzi meg, ezen időpontot követően megsemmisíti. Mind a Szervező, az adatkezelő és a megbízott adatfeldolgozók, a személyes adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek (1992. évi LXIII. Tv., a 1995. évi CXIX tv. és az 1998. VI. tv.) megfelelően, bizalmasan kezeli.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz vagy bírósághoz fordulhat.
A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

 

A kuratórium tagjai:

   Dr. Bartyik János – Főágazat-vezető, Főállatorvos, Enyingi Agrár Zrt.                                                                                                                             Dr Bodó Gábor – MTA Doktora, Dipl. ECVS tanszékvezető egyetemi tanár Állatorvostudományi Egyetem, Lógyógyászati Tanszék és Klinika 
   Dr. Bognár Lajos – Országos Főállatorvos, Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár
   Dr. Fodor László – Egyetemi tanár, Tanszékvezető Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék Állatorvostudományi Egyetem
   Dr. Gönczi Gábor – Elnök Magyar Állatorvosi Kamara
   Dr. Hella Barnabás – Kereskedelmi vezető, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
   Dr. Kégl Tamás – Címzetes Egyetemi Docens
   Dr. Kocsis László – Volt főállatorvos, Hód-Mezőgazda Zrt.
Dr. Kurucz János – Volt Alelnök Magyar Állatorvosi Kamara volt Elnök Magyar Állatorvosi Kamara Lógyógyász Tagozat
   Dr. Solti László – Volt Rektor, Egyetemi tanár, Akadémikus, Tanszékvezető Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika               Állatorvostudományi Egyetem
   Dr. Sótonyi Péter – Rektor, Állatorvostudományi Egyetem
   Dr. Süth Miklós – Rektori főtanácsadó, volt Országos Főállatorvos